پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

توضیح کوتاه

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت دارای 309 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اوّل : کلیات

تعریف آمار

تعریف جامعه

انواع جامعه آماری

انواع شاخص های آماری

 آمار توصیفی

آمار استنباطی

آمار ناپارامتریک

انواع متغیرها

متغیر خصیصه

متغیر مستقل

متغیر وابسته 

متغیر تعدیل کننده ( واسطه ای )

متغیر کنترل

مقیاس های اندازه گیری متغیر ها

مقیاس اسمی ( Nominal scale )

مقیاس ترتیبی ( Rank scale )

مقیاس فاصله ای ( Interval scale )

مقیاس نسبی     

انواع فرضیه های پژوهشی

توصیفی 

استنباطی 

تک متغیره    

دو متغیره     

چند متغیره     

همبستگی   

تجربی

با گروه های جور شده

با گروه های مستقل

پارامتریک   

ناپارامتریک     

فصل دوم : مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

شاخص های عددی

مهمترین پارامترهای مرکزی

میانگین

میانگین وینزوری

میانگین هارمونیک موزون

مد ( نما )

انواع چارک ها

نحوه محاسبه چارکها

محاسن پارامترهای پراکندگی

انواع شاخص های پراکندگی

دامنه تغییرات   

 انحراف معیار

دامنه میان چارکی  

نیمه واریانس

انحراف متوسط از میانگین    

ضریب پراکندگی

واریانس

فصل سوم : طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه

توزیع فراوانی

مراحل طبقه بندی داده ها

تعیین فاصله طبقات

انواع طبقه بندی داده ها

مهم ترین تقریب ها در طبقه بندی گسسته

توزیع فراوانی نسبی

فصل چهارم : توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده

فرمول میانگین به روش مستقیم

ستون های جدول توزیع فراوانی

مراحل محاسبه چندکها

نکته مهم در محاسبه صدکها

دامنه میان چارکی و انحراف چارکی

اجزاء واریانس جامعه کل

فصل پنجم : مبادی احتمال

مفهوم احتمال ( P )

احتمال عینی و ذهنی

فضای نمونه محدود و نامحدود

فضای نمونه گسسته و پیوسته

احتمال یک پیشامد در پیامدهای مقدماتی هم شانس

نمودار درختی

فصل ششم : توابع احتمال گسسته

متغیر تصادفی

تابع احتمال

فرمول امید ریاضی

کواریانس
استقلال دو متغیر تصادفی

رابطه استقلال و کواریانس

توزیع دو جمله ای

توزیع فوق هندسی

کاربردهای توزیع پواسون

فصل هفتم : توابع احتمال پیوسته

احتمال در توابع پیوسته

تابع چگالی احتمال

فصل هشتم : توزیع نرمال

پارامترهای توزیع نرمال

پارامترهای توزیع نرمال

خصوصیات توزیع نرمال

استفاده معکوس از جدول

فصل نهم : نظریه تصمی

شش گام در نظریه تصمیم

انواع شرایط تصمیم گیری

معیار حداکثر حداقل

تحلیل حساسیت


بخشی از متن پاورپوینت : 


فصل اوّل : کلیات

آشنایی با مفاهیم پایه ای علم آمار و ضرورت بکارگیری فنون و تکنیک های آن در دانش مدیریت به منظور اداره بهتر سازمان ها

تعریف آمار

روش علمی است که برای جمع آوری ، تلخیص ، تجزیه و تحلیل ، تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود  

تعریف جامعه

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین ، مطلوب ما قرار می گیرند مثل جامعه فرهنگیان ایران و . . . 

انواع جامعه آماری

1- محدود : یعنی جامـعه مقادیر از تعـداد محدود و ثابتی تشکیل شده و پایان پذیر باشد
2- نا محدود : یعنی جامعه از یک ردیف بی انتهایی از مقادیر تشکیل شده باشد

انواع شاخص های آماری

1- پارامتر : شاخـص هایی که از طریق سرشـماری ( انـدازه گیری تمامی عناصـر جامعه آماری ) بدست می آیند
2- آماره : شاخـص هایی که از طریق نمـونه گیری ( اندازه گیری بخشی از جامعه ) بدست می آیند

 آمار توصیفی

یعنی محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن ، بعبارتی توصیف کل جامعه از طریق محاسبه پارامترها...


قیمت : 36900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت آمار در مدیریت

آمار در مدیریت

تحقیق آمار و کاربرد آن در مدیریت

تعریف آمار

انواع آمار

انواع فرضیه ها

پاورپوینت آمار

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 309
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 9
حجم 1014/5 کیلوبایت
دسته پاورپوینت مدیریت